Втора международна научно-приложна конференция

МВР 2030: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД  ПОЛИТИКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ“ 

ДАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА : 8 НОЕМВРИ 2022 Г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: БСУ, град Бургас, бул. „Сан Стефано“ 62

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Да се разгледат и анализират основните предизвикателства пред МВР и сектор „сигурност“ и да се предложат решения за справяне с възникналите проблеми.
  • Да се постигне съгласие за необходимостта от устойчиви реформи и да се разшири кръга от експерти, участващи в дебата и реформирането на МВР.
  • Да се поставят основите на нови стратегия за обществен ред и сигурност до 2030 г. и нов Закон за Министерство на вътрешните работи.

 

ПАНЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

ПАНЕЛ 1.

„Състояние на сектор „сигурност“ и възможни реформи в променената среда за сигурност.“

Ключови области: граждански права и сигурност – измерения в 21 век, реформа, политики, нормативна база, сектор „сигурност“.

 

ПАНЕЛ 2.

„МВР и гражданите: линии на взаимодействие“

Ключови области: гражданско участие в политиките, граждански мониторинг и контрол върху дейността; превенция, разкриваемото, сигурност.

 

ПАНЕЛ 3.

„МВР: добро управление в услуга на обществото“

Ключови области: качество на управление на системата; качество на услугата „сигурност“; осигуряване на професионалната работа в МВР; сигурност, безопасност, защита на служителите.

СБОРНИК:

Докладите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в нацоналния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Такса за правоучастие в конференцията, в която се включват организационни разходи и кафе-паузите, както и публикуване на докладите на български език:

– Доклад – 90.00 лева

– Ранно записване ( до 30 септември 2022 г.) – 70.00 лева

– Онлайн участник – 40 лева, при двама автори – 50 лева за доклад.

 Таксите следва да бъдат преведени до 10 октомври 2022 г. включително, по банкова сметка на Фондация „Общество и сигурност“ при „Обединена българкса банка” АД:

IBAN:  BG44UBBS80021025982240

BIC: UBBSBGSF

 Таксата за участие включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали.

 Таксата за участие НЕ включва разходи за транспорт и хотелско настаняване и други разходи, свързани с престоя на учасника/ице.

 Всички доклади, ще бъдат публикувани в специален сборник, който е включен в нацоналния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

 Заявките за участие трябва да бъдат  изпратени не по-късно от 10 октомври 2022 г.

 Таксата за правоучастие трябва да бъде платена не по-късно от  10 октомври 2022г.

 Докладите трябва да бъдат изпратени на имейл conference@ssf-bg.eu  не по-късно от  11 ноември 2022г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Организатори:

Фондация „Общество и сигурност“

http://ssf-bg.eu/bg/

Бургаски свободен университет

www.bfu.bg