Организационен съвет

  1. Илия Кузманов – Председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
  2. Евгени Крумов – Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
  3. Дора Райчинова – Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
  4. Радостина Якимова – Директор на Фондация „Общество и сигурност“
  5. Проф. д.н. Мария Нейкова – декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
  6. Доц. д-р Славка Димитрова – зам.-декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
  7. Доц. д-р Христо Павлов – Център по юридически науки в БСУ и – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
  8. Доц. Ясен Цветков – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“