Условия за участие в Конференцията

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Такса за правоучастие в конференцията, в която се включват организационни разходи и кафе-паузите, както и публикуване на докладите на български език:

– Доклад – 90.00 лева

– Ранно записване ( до 15 септември 2022 г.) – 70.00 лева

– Онлайн участник – 40 лева, при двама автори – 50 лева за доклад.

 Таксите следва да бъдат преведени до 10 октомври 2022 г. включително, по банкова сметка на Фондация „Общество и сигурност“ при „Обединена българкса банка” АД:

IBAN:  BG44UBBS80021025982240

BIC: UBBSBGSF

 Таксата за участие включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали.

 Таксата за участие НЕ включва разходи за транспорт и хотелско настаняване и други разходи, свързани с престоя на учасника/ице.

 Всички доклади, ще бъдат публикувани в специален сборник, който е включен в нацоналния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Заявките за участие трябва да бъдат  изпратени не по-късно от 10 октомври 2022 г.

 Таксата за правоучастие трябва да бъде платена не по-късно от  10 октомври 2022г.

 Докладите трябва да бъдат изпратени на имейл conference@ssf-bg.eu  не по-късно от  11 ноември 2022г.

 

*Заявката за участие и техническите изисквания за оформяне на докладите, са  публикувани в края на настоящата публикация и на още две места в сайта на Нучно-приложната конференция.

 

В Конференцията с научни доклади могат да участват: 

Студенти,  които завършват магистратура от висши училища в България и проявяват интерес към темата на научно-практическата конференция.

Преподаватели и докторанти от висши училища, които да представят свои изследвания и разработки по темата на научно-практическата конференция.

Експерти от неправителствен сектор, професионални и браншови организации.

Експерти по темата „Обществен ред и сигурност“ в държавна администрация, политически централи и представители на политически организации.