Сборник с доклади от Втора международна научно-приложна конференция

Отпечатан е сборникът с доклади от втората международна научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“.

Конференцията се проведе на 8 ноември 2022 г., а в сборника се съдържат 15 доклада в три тематични панела.

Сборникът може да бъде свален от тук.