ПАНЕЛ 1.

„Състояние на сектор „сигурност“ и възможни реформи в променената среда за сигурност.“

Ключови области: граждански права и сигурност – измерения в 21 век, реформа, политики, нормативна база, сектор „сигурност“.

ПАНЕЛ 2.

„МВР и гражданите: линии на взаимодействие“

Ключови области: гражданско участие в политиките, граждански мониторинг и контрол върху дейността; превенция, разкриваемото, сигурност.

ПАНЕЛ 3.

„МВР: добро управление в услуга на обществото“

Ключови области: качество на управление на системата; качество на услугата „сигурност“; осигуряване на професионалната работа в МВР; сигурност, безопасност, защита на служителите.