Важни дати

Крайна дата за набиране на заявки за участие – 10 октомври 2022г.

Крайна дата за плащане на таксата за правоучастие – 10 октомври 2022 г.

Крайна дата за предоставяне на докладите – 11 ноември 2022г.