Научен съвет и редакционна колегия

НАУЧЕН СЪВЕТ:

  1. Проф. д. н. Мария Нейкова – декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
  2. Проф. д-р Евгени Манев – УНИБИТ
  3. Доц. д-р Христо Павлов –  Център по юридически науки в БСУ и – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
  4. Доц. д-р Славка Димитрова – зам.-декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
  5. доц. д-р Мила Иванова – БСУ
  6. Assist. prof. Barbara Węglarz, PhD – PU, Cracow, Poland

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

  1. Проф. д. н. Мария Нейкова – БСУ
  2. Доц. д-р Христо Павлов – БСУ
  3. Доц. д-р Славка Димитрова – БСУ
  4. Доц. д-р Мила Иванова – БСУ